Rizika při používání produktů obsahujíci aluminium (hliník)

Health Care Education Institute          

MVS - Quality Management Consultants

Vystavením vlivu velkého množství aluminia vzniká náchylnost k různým zdravotním problémům: poškození centrálního nervového systému, demence a ztráta paměti, apatie a těžké třesení.

Výsledky laboratorních testů prováděných posledních pár let ukazují, že materiály obsahující aluminium vedou k rozvoji rakovinného bujení, a stejně tak poukazují na spojení mezi rakovinou prsu a materiály obsahující aluminium.

Sloučeniny aluminia mají na tělo stejný účinek jako ženský hormon – estrogen. Když aluminium prostupuje tělem simuluje vlastnosti tohoto hormonu. Následkem toho je narušeno přirozené fungování estrogenu - což může vést k rakovině prsu.

Aluminium může pronikat do těla skrz jídlo, dýchání nebo kůži.

Tento problém je mnohem závažnější u deodorantů a antiperspirantů obsahující velké množství aluminia, které může dostatečně jednoduše pronikat přes kůži.

Při používání těchto produktů obsahujících aluminium je riziko mnohem vyšší než při používání jiných produktů, protože:

 

·      Jsou aplikovány do oblasti podpaží, která je velmi blízko prsům

·      Sloučeniny aluminia obsažené v produktech zůstávají v těle několik hodin, což má za následek pokračující vystavování vlivu nebezpečné látky, když tato látka má možnost jednoduše prostupovat kůží do těla.

·      Používáním deodorantů a antiperspirantů do podpaží, které jsme předtím zbavili ochlupení - vyholili (což samo o sobě není pro kůži tak škodlivé), dovolujeme nebezpečným materiálům ještě jednodušeji pronikat do těla a celotělního krevního oběhového systému.

 

Abychom se vyvarovali takovým rizikům v důsledku vlivu solí s aluminiem, je žádoucí přestat používat běžné produkty a začít používat produkty bez alumina, které jsou navíc mnohem účinnější v samotné prevenci před zápachem potu.

 

Dr. Vered Kaufman, CEO, MVS – Quality Management Consultants

 

POB 2353 Jerusalem, Israel 91023                        Tel: 972-2-5879630, 972-50-5365315

E-mail:   veredmvs@netvision.net.il                               Fax: 972-2-5879631